Onderwerpen voor de onderbouw

Rekenen

Rekenvolgorde en tussenstappen 1

Rekenvolgorde en tussenstappen 2

Rekenvolgorde en tussenstappen 3

Verhoudingstabellen (1)

Verhoudingstabellen (2): optellen en aftrekken

Van aantallen naar procenten met een verhoudingstabel

Van procenten naar aantallen met een verhoudingstabel

Breuken

Breuken 1: Teller en noemer

Breuken 2: Gelijknamig maken

Breuken 3: Vereenvoudigen

Breuken 4: optellen en aftrekken

Breuken 5: vermenigvuldigen

Breuken 6: Delen

Breuken 7: het bewijs van de deelregel

Breuken 8: Samenvatting

Getallen

De komma verschuift...

Omgekeerde getallen

Rekenkundig afronden

Maten

Omtrek en oppervlakte

Lengtematen omrekenen

Oppervlaktematen omrekenen

Are, hectare en centiare

Voorvoegsels

Inhoudsmaten omrekenen 1: van kubieke mm naar kubieke km

Inhoudsmaten omrekenen 2: liter, deciliter, centiliter en milliliter

Inhoudsmaten omrekenen 3: van centiliter naar kubieke meter

Lijnen

Evenwijdige lijnen tekenen met je geodriehoek

Loodlijnen tekenen met je geodriehoek

Een middelloodlijn tekenen met je geodriehoek

Een middelloodlijn construeren 'met passer en latje'

Evenwijdige, snijdende en kruisende lijnen

De bissectrice: meten en construeren

Figuren

Ruimtefiguren

Je passer als ballerina

Formules en grafieken

Coördinaten in een assenstelsel

Het assenstelsel met vier kwadranten

Grafieken tekenen

Formules maken

Letterformules

Termen met plussen en minnen

Rekenen met Variabelen

Termen met plussen en minnen

Variabelen

Gelijksoortige termen optellen en aftrekken

Variabelen en het getal 1

Variabelen vermenigvuldigen

Hoeken

Hoeken

Hoeken meten

Hoeken tekenen

De bissectrice: meten en construeren

Driehoeken

Een driehoek tekenen met behulp van je passer

driehoeken tekenen: welk geval is dit?

driehoeken tekenen geval HZH

driehoeken tekenen geval ZHH

driehoeken tekenen geval ZHZ

driehoeken tekenen geval ZZZ

driehoeken tekenen: gevallen HZZ en HHH

Spiegelen

Spiegelen in een lijn

Spiegelen in een punt