Voorvoegsels

Voor een maat kun je een voorvoegsel zetten. Bijvoorbeeld het voorvoegsel ‘kilo’ kun je voor ‘meter’ zetten en dan heb je ‘kilometer’. Dat betekent 1000 meter. Over de verschillende voorvoegsels gaat deze video.