Variabelen vermenigvuldigen

Bij het rekenen met variabelen, gebruik je je kennis over het rekenen met getallen. In deze video zie je hoe dat gaat bij vermenigvuldigen.