Negatieve getallen delen

In deze video leer je de rekenregels over het delen met negatieve getallen. Je zult zien dat deze regels alles te maken hebben met de regels voor vermenigvuldigen van negatieve getallen.