Moderne Wiskunde VMBO-GT(H) 12e editie

1 VMBO-GT(H)

12e editie

H 1  Geodriehoek en passer

Evenwijdige lijnen tekenen met je geodriehoek

Loodrechte lijnen tekenen met je geodriehoek

Je passer als ballerina

Coördinaten in een assenstelsel

H 2  Ruimtefiguren

Ruimtefiguren

H 3  Getallen

Rekenvolgorde en tussenstappen 1

Rekenvolgorde en tussenstappen 2

Breuken 1: teller en noemer

Breuken 3: vereenvoudigen

Rekenkundig afronden

H 4  Grafieken

Grafieken tekenen

H 5  Lijnen en hoeken

Hoeken

Hoeken meten met een geodriehoek

Hoeken tekenen met een geodriehoek

H 6  Verhoudingen

Verhoudingstabellen (1)

Van aantallen naar procenten met een verhoudingstabel

Van procenten naar aantallen met een verhoudingstabel

H 7  Woordformules

Formules maken

H 8  Lengte, omtrek en oppervlakte

Omtrek en oppervlakte

Lengtematen omrekenen

Oppervlaktematen omrekenen

H 9  Negatieve getallen

(nog geen video's beschikbaar)

H 10  Breuken

Breuken 1: teller en noemer

Breuken 2: gelijknamig maken

Breuken 3: vereenvoudigen

Breuken 4: optellen en aftrekken

De komma verschuift

H 11  Inhoud

Inhoudsmaten omrekenen 1: van kubieke millimeter naar kubieke kilometer

Inhoudsmaten omrekenen 2: Liter, deciliter, centiliter en milliliter

Inhoudsmaten omrekenen 3: van centiliter naar kubieke meter

H 12  Vergelijkingen

(nog geen video's beschikbaar)

H 13  Vlakke figuren

Een driehoek tekenen met behulp van je passer

HAVO  Rekenen met variabelen

Termen met plussen en minnen

Variabelen

Gelijksoortige termen optellen en aftrekken

Variabelen en het getal 1

Variabelen vermenigvuldigen

Het assenstelsel met vier kwadranten