Moderne Wiskunde HAVO/VWO 10e editie

1 HAVO/VWO en 1 VWO

10e editie

Werken met Moderne Wiskunde

Je passer als ballerina

H 1  Ruimtefiguren

Ruimtefiguren

Evenwijdige lijnen tekenen met je geodriehoek

H 2  Verhoudingen

Verhoudingstabellen (1)

Verhoudingstabellen (2): optellen en aftrekken

Van aantallen naar procenten met een verhoudingstabel

Van procenten naar aantallen met een verhoudingstabel

H 3  Grafieken

Coördinaten in een assenstelsel

Grafieken tekenen

H 4  Getallen

Rekenvolgorde en tussenstappen 1

Rekenvolgorde en tussenstappen 2

Rekenvolgorde en tussenstappen 3

Breuken 1: teller en noemer

Breuken 2: gelijknamig maken

Breuken 3: vereenvoudigen

Breuken 4: optellen en aftrekken

Breuken 5: vermenigvuldigen

Breuken 8: samenvatting

De komma verschuift…

Omgekeerde getallen (VWO+)

Breuken 6: delen (VWO+)

Breuken 7: het bewijs van de deelregel (VWO+)

H 5  Lijnen en hoeken

Loodlijnen tekenen met je geodriehoek

Evenwijdige lijnen tekenen met je geodriehoek

Hoeken

Hoeken meten

Hoeken tekenen

Driehoeken tekenen: geval HZH

Een middelloodlijn tekenen met je geodriehoek

Driehoeken tekenen: geval ZHH (VWO+)

Driehoeken tekenen: geval ZHZ (VWO+)

Driehoeken tekenen: gevallen HZZ en HHH (VWO+)

Driehoeken tekenen: welk geval is dit? (VWO+)

Een middelloodlijn construeren 'met passer en latje' (VWO+)

Evenwijdige, snijdende en kruisende lijnen (VWO+)

H 6  Woordformules

Formules maken

H 7  Oppervlakte en inhoud

Omtrek en oppervlakte

Lengtematen omrekenen

Oppervlaktematen omrekenen

Voorvoegsels

Inhoudsmaten omrekenen 1: van kubieke mm naar kubieke km

Inhoudsmaten omrekenen 2: liter, deciliter, centiliter en milliliter

Inhoudsmaten omrekenen 3: van centiliter naar kubieke meter

H 8  Negatieve getallen

(nog geen video's beschikbaar)

H 9  Werken met formules

Letterformules

Termen met plussen en minnen

Variabelen

Gelijksoortige termen optellen en aftrekken

H 10  Vergelijkingen

Rekenkundig afronden

H 11  Vlakke figuren

Hoeken

Driehoeken tekenen: geval ZZZ

Een driehoek tekenen met behulp van je passer

Spiegelen in een lijn (VWO+)

Spiegelen in een punt (VWO+)

H 12  Rekenen met variabelen

Variabelen

Gelijksoortige termen optellen en aftrekken

Variabelen en het getal 1

Variabelen vermenigvuldigen

Het assenstelsel met vier kwadranten