Moderne Wiskunde VMBO-GT(H) 10e editie

1 VMBO-GT(H)

10e editie

Werken met Moderne Wiskunde

Je passer als ballerina

H 1  Ruimtefiguren

Ruimtefiguren

Evenwijdige snijdende en kruisende lijnen

H 2  Verhoudingen

Verhoudingstabellen (1)

Van aantallen naar procenten met een verhoudingstabel

Van procenten naar aantallen met een verhoudingstabel

H 3  Grafieken

Coördinaten in een assenstelsel

Grafieken tekenen

H 4  Getallen

Breuken 1: teller en noemer

Breuken 2: gelijknamig maken

Breuken 3: vereenvoudigen

Breuken 4: optellen en aftrekken

Breuken 5: vermenigvuldigen

Breuken 8: samenvatting

De komma verschuift…

Rekenvolgorde en tussenstappen 1

Rekenvolgorde en tussenstappen 2

H 5  Lijnen en hoeken

Evenwijdige lijnen tekenen met je geodriehoek

Loodlijnen tekenen met je geodriehoek

Hoeken

Hoeken meten

Hoeken tekenen

Driehoeken tekenen: geval HZH

H 6  Pijlenkettingen

(nog geen video's beschikbaar)

H 7  Lengte, omtrek, oppervlakte

De komma verschuift…

Lengtematen omrekenen

Omtrek en oppervlakte

Oppervlaktematen omrekenen

Voorvoegsels

H 8  Negatieve getallen

(nog geen video's beschikbaar)

H 9  Formules

Formules maken

H 10  Inhoud

Inhoudsmaten omrekenen 1: van kubieke mm naar kubieke km

Inhoudsmaten omrekenen 2: liter, deciliter, centiliter en milliliter

Inhoudsmaten omrekenen 3: van centiliter naar kubieke meter

H 11  Vlakke figuren

Hoeken meten

Hoeken tekenen

Spiegelen in een lijn

Een driehoek tekenen met behulp van je passer

H 12  Vergelijkingen

Rekenkundig afronden

HAVO  Rekenen met variabelen

Termen met plussen en minnen

Variabelen

Gelijksoortige termen optellen en aftrekken

Variabelen en het getal 1

Variabelen vermenigvuldigen

Het assenstelsel met vier kwadranten