Moderne Wiskunde HAVO/VWO 12e editie

1 HAVO/VWO en 1 VWO

12e editie

H 1  Geodriehoek en passer

Je passer als ballerina

H 2  Ruimtefiguren

Ruimtefiguren

H 3  Getallen

Breuken 1: teller en noemer

Breuken 3: vereenvoudigen

Rekenkundig afronden

H 4  Grafieken

Coördinaten in een assenstelsel

Grafieken tekenen

H 5  Lijnen en hoeken

Evenwijdige lijnen tekenen met je geodriehoek

Loodlijnen tekenen met je geodriehoek

Hoeken

Hoeken meten

Hoeken tekenen

Driehoeken tekenen: geval HZH

Een driehoek tekenen met behulp van je passer (VWO)

H 6  Verhoudingen

Verhoudingstabellen (1)

Verhoudingstabellen (2): optellen en aftrekken

Van aantallen naar procenten met een verhoudingstabel

Van procenten naar aantallen met een verhoudingstabel

H 7  Woordformules

Formules maken

H 8  Rekenen

Rekenvolgorde en tussenstappen 1

Rekenvolgorde en tussenstappen 2

Rekenvolgorde en tussenstappen 3 (VWO+)

Breuken 2: gelijknamig maken

Breuken 3: vereenvoudigen

Breuken 4: optellen en aftrekken

Breuken 5: vermenigvuldigen

Breuken 8: samenvatting

De komma verschuift

H 9  Negatieve getallen

(nog geen video's beschikbaar)

H 10  Formules en vergelijkingen

Letterformules

Termen met plussen en minnen

Variabelen

Gelijksoortige termen optellen en aftrekken

H 11  Oppervlakte en inhoud

Voorvoegsels

De komma verschuift

Omtrek en oppervlakte

Lengtematen omrekenen

Oppervlaktematen omrekenen

Inhoudsmaten omrekenen 1: van kubieke mm naar kubieke km

Inhoudsmaten omrekenen 2: liter, deciliter, centiliter en milliliter

Inhoudsmaten omrekenen 3: van centiliter naar kubieke meter

H 12  Rekenen met variabelen

Variabelen

Gelijksoortige termen optellen en aftrekken

Variabelen en het getal 1

Variabelen vermenigvuldigen

Het assenstelsel met vier kwadranten

H 13  Vlakke figuren

Spiegelen in een lijn (VWO)

Spiegelen in een punt (VWO)