Getal & Ruimte HAVO/VWO 12e editie

1 HAVO/VWO en 1 VWO

12e editie

H 1  Figuren

Ruimtefiguren

Loodlijnen tekenen met je geodriehoek

Evenwijdige lijnen tekenen met je geodriehoek

Je passer als ballerina

Een driehoek tekenen met behulp van je passer

Evenwijdige, snijdende en kruisende lijnen (VWO)

H 2  Getallen en formules

Rekenvolgorde en tussenstappen 1

Rekenvolgorde en tussenstappen 2

Rekenvolgorde en tussenstappen 3

Breuken 1: teller en noemer

Breuken 2: gelijknamig maken

Breuken 3: vereenvoudigen

Breuken 4: optellen en aftrekken

Breuken 5: vermenigvuldigen

Breuken 8: samenvatting

Formules maken

Letterformules

H 3  Assenstelsels en grafieken

Omgekeerde getallen (VWO)

Breuken 6: delen (VWO)

Breuken 7: het bewijs van de deelregel (VWO+)

Breuken 8: samenvatting

Coördinaten in een assenstelsel

Het assenstelsel met vier kwadranten

Grafieken tekenen

H 4  Hoeken en symmetrie

Hoeken

Hoeken meten

Hoeken tekenen

Driehoeken tekenen: geval HZH 

Driehoeken tekenen: welk geval is dit? (VWO)

Driehoeken tekenen: geval ZHZ (VWO)

Driehoeken tekenen: geval ZHH (VWO)

Driehoeken tekenen: geval ZZZ (VWO)

Driehoeken tekenen: gevallen HZZ en HHH (VWO)

Spiegelen in een lijn

Spiegelen in een punt

Een middelloodlijn tekenen met je geodriehoek

Een middelloodlijn construeren 'met passer en latje' (VWO+)

De bissectrice: meten en construeren

H 5  Rekenen

De komma verschuift

Rekenkundig afronden

Verhoudingstabellen (1)

H 6  Formules en letters

Termen met plussen en minnen

Variabelen

Gelijksoortige termen optellen en aftrekken

Variabelen en het getal 1

Variabelen vermenigvuldigen

H 7  Vlakke figuren

(nog geen video's beschikbaar)

H 8  Herleiden en machten

(nog geen video's beschikbaar)

H 9  Meten

Voorvoegsels

Lengtematen omrekenen

Omtrek en oppervlakte

Oppervlaktematen omrekenen

Are, hectare en centiare

Inhoudsmaten omrekenen 1: van kubieke mm naar kubieke km

Inhoudsmaten omrekenen 2: liter, deciliter, centiliter en milliliter

Inhoudsmaten omrekenen 3: van centiliter naar kubieke meter