Getal & Ruimte HAVO/VWO 10e editie

1 HAVO/VWO en 1 VWO

10e editie

H 1  Figuren

Je passer als ballerina

Loodlijnen tekenen met je geodriehoek

Evenwijdige lijnen tekenen met je geodriehoek

Een driehoek tekenen met behulp van je passer

Ruimtefiguren

Evenwijdige, snijdende en kruisende lijnen (VWO)

H 2  Getallen

Rekenvolgorde en tussenstappen 1

Rekenvolgorde en tussenstappen 2

Rekenvolgorde en tussenstappen 3

Breuken 1: teller en noemer

Breuken 2: gelijknamig maken

Breuken 3: vereenvoudigen

Breuken 4: optellen en aftrekken

Breuken 5: vermenigvuldigen

Breuken 8: samenvatting

Coördinaten in een assenstelsel

Het assenstelsel met vier kwadranten

H 3  Hoeken

Hoeken

Hoeken meten

Hoeken tekenen

Driehoeken tekenen: welk geval is dit? (VWO)

Driehoeken tekenen: geval ZHZ (VWO)

Driehoeken tekenen: geval HZH (VWO)

Driehoeken tekenen: geval ZHH (VWO)

Driehoeken tekenen: geval ZZZ (VWO)

Driehoeken tekenen: gevallen HZZ en HHH (VWO)

H 4  Formules

Omgekeerde getallen (VWO)

Breuken 6: delen (VWO)

Breuken 7: het bewijs van de deelregel (VWO+)

Breuken 8: samenvatting

Grafieken tekenen

Formules maken

Letterformules

H 5  Rekenen in de praktijk

De komma verschuift

Rekenkundig afronden

Verhoudingstabellen (1)

H 6  Formules en letters

Termen met plussen en minnen

Variabelen

Gelijksoortige termen optellen en aftrekken

Variabelen en het getal 1

Variabelen vermenigvuldigen

H 7  Vlakke figuren

Spiegelen in een lijn

Spiegelen in een punt

Een middelloodlijn tekenen met je geodriehoek

Een middelloodlijn construeren 'met passer en latje' (VWO+)

De bissectrice: meten en construeren

H 8  Herleiden en machten

(nog geen video's beschikbaar)

H 9  Meten

De komma verschuift...

Voorvoegsels

Omtrek en oppervlakte

Lengtematen omrekenen

Oppervlaktematen omrekenen

Are, hectare en centiare

Inhoudsmaten omrekenen 1: van kubieke mm naar kubieke km

Inhoudsmaten omrekenen 2: liter, deciliter, centiliter en milliliter

Inhoudsmaten omrekenen 3: van centiliter naar kubieke meter

H 10  Procenten en grafieken

(nog geen video's beschikbaar)