Getal & Ruimte VMBO-T/HAVO 12e editie

1 VMBO-T/HAVO

12e editie

H 1 Ruimtefiguren

Ruimtefiguren

Je passer als ballerina

Een driehoek tekenen met behulp van je passer

H 2 Getallen

De komma verschuift

Rekenkundig afronden

Rekenvolgorde en tussenstappen 1

Rekenvolgorde en tussenstappen 2

Breuken 1: teller en noemer

Breuken 2: gelijknamig maken

Breuken 3: vereenvoudigen

Breuken 4: optellen en aftrekken

Breuken 5: vermenigvuldigen

H 3 Assenstelsel en grafieken

Coördinaten in een assenstelsel

Het assenstelsel met vier kwadranten

Grafieken tekenen

Formules maken

Letterformules

H 4 Lijnen en hoeken

Loodlijnen tekenen met je geodriehoek

Evenwijdige lijnen tekenen met je geodriehoek

Hoeken

Hoeken meten

Hoeken tekenen

Driehoeken tekenen: geval HZH

Een middelloodlijn tekenen met je geodriehoek

De bissectrice: meten en construeren

H 5 Meten

Voorvoegsels

Lengtematen omrekenen

Omtrek en oppervlakte

Oppervlaktematen omrekenen

Are, hectare en centiare

Inhoudsmaten omrekenen 1: van kubieke mm naar kubieke km

Inhoudsmaten omrekenen 2: liter, deciliter, centiliter en milliliter

Inhoudsmaten omrekenen 3: van centiliter naar kubieke meter

H 6 Procenten

Verhoudingstabellen (1)

Van aantallen naar procenten met een verhoudingstabel

Van procenten naar aantallen met een verhoudingstabel

H 7 Kwadraten

Termen met plussen en minnen

Variabelen

Gelijksoortige termen optellen en aftrekken

Variabelen en het getal 1

Variabelen vermenigvuldigen

H 8 Symmetrie

Spiegelen in een lijn

Spiegelen in een punt

H 9  Herleiden en machten (HAVO)

(nog geen video's beschikbaar)

H 9  Formules (VMBO-T)

Formules maken

Letterformules