Gemiddelde, mediaan en modus

In deze video leg ik uit hoe je de centrummaten gemiddelde, mediaan en modus kunt berekenen.