Author Archives: Marijke Allis

Vergelijkingen

In deze video leer je wat vergelijkingen zijn, hoe de oplossing van een vergelijking eruit ziet, en hoe je de oplossing van een vergelijking controleert.

Negatieve getallen delen

In deze video leer je de rekenregels over het delen met negatieve getallen. Je zult zien dat deze regels alles te maken hebben met de regels voor vermenigvuldigen van negatieve getallen.

Een tabel bij een lineaire formule maken

In deze video wordt uitgelegd hoe je getallen in een lineaire formule kunt invullen, en zo een tabel kunt maken. Er wordt verteld wat de afspraken zijn over variabelen in de tabel, en waar je op moet letten als je negatieve getallen invult.

Groter en kleiner

In deze korte video leer je welke tekens je kunt gebruiken voor ‘is groter dan’ en ‘is kleiner dan’, en leer je hoe je deze tekens uit elkaar houdt.

Kans berekenen

In deze video wordt uitgelegd hoe je bijvoorbeeld de kans kunt berekenen op het gooien van 8 als je met twee dobbelstenen gooit.

Gelijksoortige termen met meer variabelen.

In deze video wordt uitgelegd hoe je kunt zien of termen gelijksoortig zijn als er meer van één variabele in een term voorkomt. Het is belangrijk om gelijksoortige termen te kunnen herkennen omdat alleen gelijksoortige termen bij elkaar kunnen worden opgeteld of van elkaar kunnen worden afgetrokken.

Gelijksoortige termen met kwadraten

In deze video wordt uitgelegd welke termen met kwadraten wél, en welk niet gelijksoortig zijn. Het is belangrijk om gelijksoortige termen te kunnen herkennen omdat je alleen gelijksoortige termen bij elkaar kunt optellen, of van elkaar kunt aftrekken.

Hele en halve competitie

Bij veel sporten wordt competitie gespeeld: een hele of halve competitie. In deze video wordt uitgelegd hoe dat werkt, en hoe je kunt berekenen hoeveel wedstrijden er gespeeld worden.

Variabelen

Rekenen met variabelen is rekenen met letters. In deze video leer je waarom die letters ‘variabelen’ genoemd worden.

Ruimtefiguren

In deze video wordt uitgelegd hoe je de ruimtefiguren balk, kubus, piramide, bol, cilinder, kegel en prisma kunt herkennen.

Lengtematen omrekenen

In deze video wordt uitgelegd hoe je lengtematen kunt omrekenen, bijvoorbeeld van decimeter naar hectometer. Na de uitleg worden drie voorbeelden besproken.

Driehoeken Tekenen: welk geval is dit?

In deze video leer je hoe je de verschillende gevallen herkent van driehoeken waar je drie elementen (hoeken en/of zijden) van weet. Aan het eind van de video kun je doorklikken naar een video waarin uitgelegd wordt hoe je zo’n geval tekent.

Voorvoegsels

Voor een maat kun je een voorvoegsel zetten. Bijvoorbeeld het voorvoegsel ‘kilo’ kun je voor ‘meter’ zetten en dan heb je ‘kilometer’. Dat betekent 1000 meter. Over de verschillende voorvoegsels gaat deze video.

Driehoeken tekenen: geval ZHH

In deze video leer je hoe je een driehoek tekent als je de grootte van twee hoeken weet en de lengte van een zijde die niet tussen die twee hoeken in ligt. We noemen dit geval Zijde-Hoek-Hoek.

Driehoeken tekenen: geval HZH

In deze video leer je hoe je een driehoek tekent als je de grootte van twee hoeken weet, en de lengte van de zijde die tussen die twee hoeken in ligt. We noemen dat geval ‘Hoek-Zijde-Hoek’.

Driehoeken tekenen: geval ZHZ

In deze video leer je hoe je een driehoek tekent als je de lengte van twee zijden weet, en de grootte van de hoek die die zijden met elkaar maken. We noemen dat geval ‘Zijde-Hoek-Zijde’.

De komma verschuift…

Deze video gaat over kommagetallen en het vermenigvuldigen met, en delen door machten van 10. Er worden ook enkele bijzondere voorbeelden besproken.

Hoeken meten

In deze video leer je hoe je hoeken meet met je geodriehoek. Bij deze video hoort een werkblad dat je kunt downloaden en printen, zodat je met de video mee kunt doen.

Hoeken

In deze video leer je over hoeken: rechte hoeken, gestrekte hoeken, volle hoeken, scherpe en stompe hoeken.

Omgekeerde getallen

Deze video gaat over getallen die elkaars omgekeerde zijn. Je leert hoe je het omgekeerde van een getal kunt vinden. Ook worden twee bijzondere gevallen besproken.