Het assenstelsel met vier kwadranten

In deze video wordt het assenstelsel uitgebreid met negatieve getallen.
Deze video is het vervolg op ‘Co√∂rdinaten in het assenstelsel’.