Are, hectare en centiare omrekenen

In deze video wordt uitgelegd hoe je de oppervlaktematen are, hectare en centiare kunt omrekenen naar oppervlaktematen zoals vierkante meter.